กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและการเปิดให้บริการเรือไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการทดลองเดินเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ท่าเรือ CAT Tower กสท. เขตบางรัก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ และผู้แทนจากกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน โดย สนข. และที่ปรึกษาได้จัดทำบอร์ดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำ

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า MINE Smart Ferry ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเรือไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยนายกรัฐมนตรีได้ทดลองนั่งเรือไฟฟ้าจากท่าเรือ CAT Tower ไปยังท่าเรือสะพานพุทธยอดฟ้า และเป็นประธานเปิดท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) ของกรมเจ้าท่า