กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและสำรวจการให้บริการเรือไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาได้เข้าพบหารือข้อมูลการเดินเรือกับ นาวาโท ปริญญา รักวาทิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะทำงาน บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด โดยได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำ พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่สำรวจการให้บริการเรือไฟฟ้า โดย บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งอยู่ในช่วงทดลองเดินเรือ ให้บริการฟรีไม่เก็บค่าโดยสาร จากท่าเรือ CAT Tower ถึงท่าน้ำนนท์ เรือไฟฟ้า Mine Smart Ferry เป็นเรือขนาดใหญ่คาตามารัน ความจุผู้โดยสาร 250 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลเวลาในการเดินเรือ การให้บริการเรือไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวกภายในเรือ ลักษณะการเทียบท่าและการขึ้น-ลงของผู้โดยสาร โดยได้รวบรวมสภาพปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งสอบถามความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการเรือไฟฟ้า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาโครงการต่อไป