การสำรวจคลองแสนแสบ

ทีมที่ปรึกษาลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นชุมชนริมคลองแสนแสบ


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทีมที่ปรึกษานำโดยนายนราชัย ตันติวรวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการขนส่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองแสนแสบเพื่อสังเกตการณ์การสัญจรทางน้ำของประชาชน และเก็บข้อมูลความคิดเห็น
จากชุมชนริมคลองแสนแสบ ย่านวัดสีบุญเรือง บางกะปิ และซอยวัดเทพลีลา หัวหมาก ในโครงการ
ศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)