การสำรวจคลองแสนแสบ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาและคณะ ได้ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองแสนแสบเพื่อสังเกตการณ์การสัญจรทางน้ำของประชาชน และเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากชุมชนริมคลองแสนแสบ ย่านวัดสีบุญเรือง บางกะปิ และซอยวัดเทพลีลา หัวหมาก ในโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

ผู้นำชุมชนได้ให้ข้อมูลว่า “ในอดีตประมาณ 40 ปีที่แล้ว คนในพื้นที่สามารถสัญจรในคลองแสนแสบไปถึงอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากโครงข่ายถนนยังมีไม่มาก ประกอบกับชุมชนริมคลองมีวิถีชีวิตการเดินทางสัญจรทางน้ำเป็นหลัก และคลองมีความใสสะอาด ต่อมามีการสร้างประตูระบายน้ำตอนบางชัน ทำให้ไม่สามารถเดินทางถึงจังหวัดฉะเชิงเทราได้ และมีการขยายตัวของเมืองจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และโครงข่ายถนนทำให้มีการสัญจรทางเรือลดลงจากอดีต แต่ปัจจุบันชุมชนริมคลองที่มีแหล่งทำงานอยู่ในเขตเมืองชั้นในยังคงเดินทางทางน้ำเป็นหลัก เนื่องจากมีความสะดวก อยู่ใกล้ท่าเรือ ประหยัดเวลาในการเดินทางเนื่องจากการจราจรติดขัด รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยกว่าการใช้รถยนต์หรือรถไฟฟ้า ข้อเสนอแนะจากชุมชนต้องการให้มีการปรับปรุงคลองให้สะอาด มีการขยายเส้นทางเดินเรือไปถึงมีนบุรี และให้ผู้เดินเรือบริหารจัดการเที่ยวเรือให้เหมาะสมเพื่อลดความแออัดหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน กำกับดูแลการขับขี่ของพนักงานขับเรือ-จอดเรือให้ดี และใส่ใจชุมชนริมคลอง อยากให้มีหน่วยงานกำหนดมาตรฐานตรวจเรือและควันเรือเหมือนตรวจควันรถ เห็นด้วยกับการใช้เรือไฟฟ้า เนื่องจากเงียบและไม่ปล่อยควันและกลิ่นเหม็น และให้มีการจัดการปัญหาการบุกรุก/ลุกล้ำ ปลูกที่พักอาศัยและขายของโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ นอกจากนี้ ควรมีการจัดที่จอดรถ (Park and Ride) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้มาใช้เรือมากขึ้น”