การสำรวจคลองเปรมประชากร

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองเปรมประชากรเพื่อสังเกตการณ์วิถีชีวิตในปัจจุบัน ตลอดจนทำการเก็บรวบรวมข้อมูล และสอบถามความคิดเห็นจากผู้แทนชุมชนริมคลองเปรมประชากร ชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ประชาสมบูรณ์ ย่านดอนเมือง

ผู้นำชุมชนได้ให้ข้อมูลว่า “ในอดีตประมาณ 20 ปีที่แล้ว คลองน้ำใส กว้าง ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางข้ามฟาก ใช้เรือไม้แจว มีคนใช้จำนวนมาก บ้างเป็นเรือค้าขายหอย อาหารทะเล ของชำ ก๋วยเตี๋ยว ปัจจุบันไม่มีเรือวิ่งแล้ว แต่ปัจจุบันมีสะพานข้ามคลองเป็นระยะ ความต้องการจะคงเหลือแต่การสัญจรตามแนวความยาวของคลอง ทั้งนี้ ในช่วงที่เคยมีการเดินเรือชุมชนให้เหตุผลการสัญจรทางน้ำว่า ใกล้ที่อยู่อาศัย เข้า-ออกท่าเรือสะดวก ประหยัด รอเรือไม่นาน รวดเร็วกว่าทางถนน พักผ่อนชมบรรยากาศ ได้ลม บางครั้งนั่งหลับในเรือ ซึ่งหากมีการพัฒนาการเดินทางทางน้ำและมีบริการเรือจะมีคนกลับมาใช้แน่นอน นอกจากนี้ ชุมชนให้ข้อเสนอแนะว่าให้ปรับปรุงคลองให้ใสสะอาด และให้เชื่อมคลองเปรมประชากร คลองลาดพร้าว คลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อจะเชื่อมพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต-ดอนเมือง-ลาดพร้าว เข้าด้วยกัน”