การสำรวจคลองลัดเกล็ด

ที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
ได้ลงพื้นที่สำรวจและสอบถามความคิดเห็นจากชุมชนริมคลองลัดเกร็ด ที่เกาะเกร็ด วัดปรมัยยิกาวาส โดยได้รับข้อมูลจากผู้แทนชุมชนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 หมู่ 4 และหมู่ 7 ในพื้นที่คลองลัดเกร็ด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

ผู้นำชุมชนได้ให้ข้อมูลว่า “ในอดีตมีการเดินทางสัญจรด้วยเรือมากเป็นหลัก เนื่องจากการเดินทางใช้ชีวิตประจำวันของคนริมน้ำจะมีเรือทุกบ้าน รวมทั้งมีการนำพืชผลทางเกษตรจากสวนใส่เรือไปขายที่ตลาด ปัจจุบันมีการใช้เรือในการเดินทางลดลงมาก ไม่ได้รับความนิยม ประกอบกับการมีสะพานพระราม 4 ทำให้มีความสะดวกในการเดินทางของพื้นที่สองฝั่ง ทำให้เหลือการให้บริการเรือหางยาวของประชาชนในพื้นที่ให้บริการรับ-ส่งในท้องถิ่นจากวัดใหญ่สว่างอารมณ์ไปปากเกร็ด ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เฉพาะช่วงเช้าและเย็น วันละ 2 เที่ยว ออกชั่วโมงละลำ ค่าโดยสาร 15 บาท ความจุประมาณไม่เกิน 20 คน/ลำ การเดินทางทางน้ำปัจจุบันยังพบอุปสรรคหลักคือมีผักตบชวามากและยังไม่มีเรือจัดการที่เพียงพอ และชุมชนต้องการให้มีการเดินเรือเพิ่มเติมไปยังท่าน้ำนนท์เพื่อต่อเรือด่วนเจ้าพระยา ปัจจุบันไม่มีบริการจึงต้องใช้การเหมาเรือไปซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งต้องการให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ เนื่องจากพื้นที่นี้มีวัดหลายแห่งและมีเกาะเกร็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว”