การสำรวจคลองภาษีเจริญ

ที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
ได้ลงพื้นที่สำรวจและสอบถามความคิดเห็นจากชุมชนริมคลองภาษีเจริญและคลองบางเชือกหนัง โดยได้รับข้อมูลจากผู้แทนชุมชนบางหว้าและชุมชนพูนบำเพ็ญ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

ผู้นำชุมชนได้ให้ข้อมูลว่า “บริเวณพื้นที่นี้มีคลองหลายสายเชื่อมต่อกันในลักษณะโครงข่ายทั้งคลองภาษีเจริญ คลองทวีวัฒนา คลองบางเชือกหนัง คลองชักพระ คลองมอญ คลองบางกอกใหญ่ ในอดีตมีคนเดินทางสัญจรทางน้ำมาก มีเรือบริการตลอดทั้งวัน เนื่องจากสะดวกและโครงข่ายถนนต่าง ๆ ยังมีไม่มากและเข้าไม่ถึงพื้นที่ ปัจจุบันเมืองพัฒนาและมีการสร้างถนนเข้าถึงพื้นที่ส่วนต่าง ๆ และประชาชนส่วนใหญ่มีรถยนต์ใช้ การเดินทางด้วยเรือจึงลดลง แต่ชุมชนมีความเข้มแข็ง และพยายามพัฒนาพื้นที่สองฝั่งของบางเชือกหนังเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

คลองภาษีเจริญในอดีตใช้ในการเดินทางหลักจากประชาชนพื้นที่ฝั่งธนบุรีเชื่อมต่อออกแม่น้ำเจ้าพระยาและเดินทางไปต่อพื้นที่อื่น ๆ ได้ ต่อมา บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เข้ามาเดินเรือโดยสารประจำทางสาธารณะในช่วงปี พ.ศ. 2558 แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปริมาณผู้โดยสารมีแนวโน้มลดลง ประกอบการมีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายสีน้ำเงิน ทำให้ปริมาณผู้โดยสารลดลง การเข้าถึงท่าเรือหลายแห่งไม่สะดวก และท่าเรือมีสภาพเก่าและบางแห่งทรุดโทรม”