การสำรวจคลองบางกอกน้อย

 ที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองบางกอกน้อยเพื่อสังเกตการณ์และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางทางน้ำ จากผู้แทนชุมชนวัดดุสิดารามวรวิหาร  และชุมชนวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นชุมชนริมคลองกอกน้อย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ พบว่า “ในอดีตประมาณ 50-60 ปีก่อน ชุมชนมีการใช้เรือแจวเพื่อข้ามฟาก และเรือ Taxi เพื่อการเดินทาง แต่เลิกไปนานแล้ว เนื่องจากมีก่อสร้างถนนมากขึ้น ทำให้คนใช้บริการน้อยลง เปลี่ยนไปใช้การเดินทางทางถนนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน มีเรือท่องเที่ยวแบบเช่าเหมาลำแล่นในคลองบางกอกน้อยอยู่บ้าง ส่วนการเดินทางทางเรือส่วนใหญ่มาจากคลองขุดมหาสวัสดิ์ คลองอ้อมนนท์ โดยใช้คลองบางกอกน้อยเป็นทางผ่านไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่าช้าง